Pokud jste se rozhodli používat HTTPS na ZenCartu tak je k tomu kromě SSL certifikátu potřeba provést potřebné úpravy v konfiguračních souborech. Zde je stručný návod jak provést základní nastavení pro změnu HTTP na HTTPS.

UPOZORNĚNÍ: je třeba rozumět všem prováděným krokům. Doporučujeme problematiku přechodu na HTTPS důkladně prostudovat. Chybné nebo neúplné nastavení může způsobit nefunkčnost stránek nebo problémy s indexací v internetových vyhledávačích.

UPOZORNĚNÍ: u všech upravovaných souborů si nejprve vytvořte zálohu

Zprovoznění SSL certifikátu

Návod na instalaci certifikátu najdete v naší nápovědě ve článku Nastavení HTTPS šifrování.

Ověření funkčnosti SSL certifikátu

Funkčnost certifikátu si můžete ověřit tak, že v adresním řádku přidáte „s“ za http. Například u domény http://www.zserver.cz změníte adresu na https://www.zserver.cz. Prohlížeč by neměl zobrazit žádné chybové hlášení. Dále existují různé online nástroje na otestování správného nastaveni SSL certifikátu. Jeden z kvalitních nástrojů je SSL Server Test od Qualsys.

Změna konfiguračních souborů

Změnu je třeba provést ve dvou konfiguračních souborech. HTTPS lze pro zákaznické rozhraní zapnout pouze pro přihlášení zákazníka a pokladnu a nebo globálně pro celé stránky.

Zákaznické rozhraní – soubor includes/configure.php

Administrační rozhraní – soubor ADRESAR_ADMINISTRACE/includes/configure.php

Změna .htaccess souboru

Pro automatické přesměrování z HTTP na HTTPS verzi stránek je třeba v souboru .htaccess v kořenovém adresáři nastavit:

Toto nastavení přesměrování je dočasné (Redirect 302 – Moved Temporary) a je tak vhodné pro otestování funkčnosti. Jakmile si ověříte, že vše funguje korektně tak můžete přidat příznak pro trvalé přesměrování (Redirect 301 – Moved Permanently) takto:

Trvalé přesměrování můžete nastavit i bez editace .htaccess souboru přímo v administraci webhostingu dle návodu na přesměrování HTTP na HTTPS.

Změna interních odkazů

Pokud se někde na stránkách odkazujete na své stránky (například v textu EZ Stránky odkazujete na kategorii nebo produkt) absolutním odkazem tedy takovým, který obsahuje i http (například http://www.vasedomena.cz/shippinginfo.html) tak je třeba tento odkaz přepsat na https. Pokud používáte relativní odkazy (například /shippinginfo.html) tak tato změna není třeba.

Přegenerování a kontrola xml feedů pro vyhledávače zboží

Pokud používáte předinstalovaný XML generátor tak stačí pouze přegenerovat xml feed. Pokud používáte jiný modul tak konzultujte tuto část s dodavatelem modulu.

Kontrola vložených scriptů

Typicky se jedná o vložené scripty Facebooku či Google. Pokud budou obsahovat HTTP tak může prohlížeč zobrazit informaci že je část stránky nezabezpečená.

Změna odkazů směrujících na vaše stránky

Změňte veškeré odkazy na vaše stránky, ke kterým máte přístup.

Průběžná kontrola statistik přístupů

Po úspěšném převodu pečlivě sledujte statistiky přístupů kvůli případným problémům. Může nastat dočasný mírný pokles návštěvnosti, ale vše by se mělo brzy vrátit na původní hodnoty.

Ve výchozím nastavení se produkty v kategoriích ZenCartu  řadí podle názvu. Toto řazení lze ovlivnit několika způsoby:

Nastavení řazení na kartě jednotlivých produktů v ZenCart

u každého produktu v kategorii je třeba nastavit pořadí

Změna nastavení výchozího řazení v ZenCart

v administraci ZenCartu v sekci:

Konfigurace => Product Listing => Display Product Listing Default Sort Order

lze nastavit hodnotu ve formátu číslo+písmeno. Číslo odpovídá hodnotě uvedené u některé ze zobrazených informací o produktu. Písmeno a nebo d pak znamená řazení vzestupně (ascending) nebo sestupně (descending). Pokud je tedy například v nastavení:

Konfigurace => Product Listing => Display Product Model

nastavena hodnota 2, pak nastavením volby 2d  docílíme sestupného řazení dle kódu produktu.

Úprava na řazení dle libovolného parametru v ZenCart

jako příklad je uvedeno řazení dle data přidání produktu. V souboru includes/index_filters/default_filter.php najdeme následující část:

a přidáme podmínku, která způsobí řazení produktů podle data přidání v případě, že v konfiguraci:

Konfigurace => Product Listing => Display Product Listing Default Sort Order

nastavíme číslo 55 (lze samozřejmě nastavit libovolné jiné číslo). Přidáme řádky 102 – 104 a 106:

Nyní je třeba změnit nastavení v:

Konfigurace => Product Listing => Display Product Listing Default Sort Order

na číslo 55 a produkty se budou řadit podle data přidání sestupně. Pokud bychom chtěli vzestupné řazení tak vynecháme „desc“ na konci řádku 103.

© Copyright 2006–2024 Zserver s.r.o. RSS Staň se fanouškem Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH