Zálohování dat

Data jsou to nejcennější a proto je jednou z našich priorit pravidelné zálohování veškerých dat. Zálohování probíhá na třech úrovních:

Zálohování na externí zálohovací server

Frekvence a čas: 1x za 24 hodin v nočních hodinách od 01:00 do 06:00
Rozsah zálohy: kompletně celý server včetně exportu všech databází
Možnosti obnovy: na vyžádání lze obnovit kompletně celý server včetně databází nebo konkrétní soubor/soubory či databázi
Doba uložení zálohy: denní zálohy se uchovávají 30 dní
Dostupnost: na vyžádání na technické podpoře
Velikost zálohy: maximální velikost jedné plné zálohy je 100 GB po komprimaci
Umístění: oddělené datacentrum

Zálohování na externí FTP server

Frekvence a čas: libovolně dle požadavků zákazníka
Rozsah zálohy: libovolná dle požadavků zákazníka. Například soubory 1x denně, databáze každé 2 hodiny
Možnosti obnovy: dle rozsahu zálohy
Doba uložení zálohy: libovolně dle požadavků zákazníka
Dostupnost: FTP server je dostupný pouze z Vašeho serveru. Zálohu lze tedy získat buď připojením se na SSH a následně na FTP a nebo lze FTP připojit jako externí disk do libovolného adresáře na serveru
Velikost zálohy
: maximální dostupný prostor na FTP serveru je 500 GB
Umístění: stejné datacentrum jako Váš server

Zálohování na lokální disk

Frekvence a čas: 1x za 24 hodin, 1x týdně nebo 1x měsíčně v nočních hodinách od 02:00 – lze nastavit v administraci webhostingu individuálně pro každý webhosting
Rozsah zálohy: data a databáze jednotlivých webhostingů
Možnosti obnovy: data a/nebo databáze z libovolného dne dle nastavení. Obnovu lze provést také automaticky přes administraci webhostingu
Doba uložení zálohy: 1 až 10 dní – lze nastavit v administraci webhostingu individuálně pro každý webhosting
Dostupnost: přes FTP účet konkrétního webhostingu
Velikost zálohy
: limitováno pouze velikostí disku Vašeho serveru
Umístění: lokální disk Vašeho serveru

© Copyright 2006–2024 Zserver s.r.o. RSS Staň se fanouškem Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH