Datacentra

Každý server je umístěn ve specializovaném objektu (datacentru), který je přímo určen k hostování serverů. Pro pronájem a umístění serverů využíváme datacenter našich obchodních partnerů v Evropě (TELE3, OVH) a Severní Americe (OVH).

V datacentrech je samozřejmostí vysoký stupeň zabezpečení proti neoprávněnému zásahu a proti poškození. Konkrétní vybavení jednotlivých datacenter jsou popsána níže.

Evropa

Česká republika

Casablanca INT Praha (TELE3)

Připojení k internetu: Datová síť je postavena s ohledem na maximální dostupnost na aktivních prvcích Juniper, HP a Cisco Systems. Páteřní síť je založena na nejrychlejší dostupné technologii Ethernet 10 Gb/s, zákaznické přípojky jsou na libovolné kombinaci 10/100/1000/10000 Ethernetu.

Energetický systém: připojení do energetické sítě z více směrů; vlastní trafostanice; UPS systémy pro jednotlivé serverovny pro překlenutí kratších zakolísání sítě, zapojené v systému n/n+1;motorgenerátory s dostatečnou zásobou paliva pro překlenutí delších výpadků elektrické sítě; online dohledové systémy

Chladicí systém: SuperChillery Emerson/Liebert Hiross; rozvody média (voda-glykol 30%) s oběhovými čerpadly; vnitřní jednotky v serverovnách; monitoring prostředí serveroven

Bezpečnost a protipožární ochrana: non-stop fyzická ostraha; evidence vstupu čipovými kartami; kamerový systém; uzamykatelné stojany a boxy; systém EPS; protipožární ochrana; stabilní hasicí zařízení: systém Fogtec, tj. vysokotlaká mlha – demineralizovaná, nevodivá

Coolhousing Praha (TELE3)

Připojení k internetu: konektivita 10 Gb/s, dvojité zálohování konektivity

Energetický systém: Krátkodobé výpadky v napájení jsou pokryty prostřednictvím několika modulů centrální UPS 70NET 40/33. Zdroj UPS nejen dodává energii, ale i chrání celou síť před „špičkami“, které se mohou v síti objevit. Dlouhodobé výpadky energie pokryjí dva nezávislé diesel generátory. Klientskou a síťovou část serverovny zajišťuje generátor SDMO 200, zatím co technologickou část, jako jsou světla a klimatizace, zajišťuje motogenerátor Cummins.

Dial Telecom, a.s. Praha (TELE3)

Připojení k internetu: konektivita 100 Mbps nebo 1 Gbps

Energetický systém: zálohované napájení serveru (UPS+dieselagregát), 48 nebo 220 V

Bezpečnost a protipožární ochrana: přístup jen s doprovodem pracovníka helpdesku po ověření totožnosti, kamerový systém, zabezpečovací systém, požární čidla

Francie

Roubaix (OVH)

Jedná se celkem o pět datacenter s více než 100 000 servery. Zvolením tohoto datacentra se sníží latence pro západní a severní Evropu. Jde také o centrální bod OVH sítě, což je ideální pro globální projekty.

Připojení k internetu: konektivita 100 Mb/s až 10 Gb/s Lossless, dvojité zálohování konektivity.

Energetický systém: datová centra disponují dvěma přívody vysokého napětí. Pokud jeden z nich selže, další okamžitě přebírá zátěž. V případě úplného přerušení dodávky proudu z elektrické sítě se spustí generátory, které tak zajistí normální provoz infrastruktury, bez přerušení služby.

Bezpečnost a protipožární ochrana: fyzický přístup je chráněn bezpečnostními dveřmi, osobními elektronickými kartami, čtečkami otisků prstů a dozorem ochranky. Kamery spolu se systémy detekce pohybu zaznamenají sebemenší pohyb uvnitř i vně datového centra. Systémy detekce a hašení požáru (typ Inergen) zajišťují bezpečnost infrastruktury. Tyto výkonné nástroje předcházejí jakémukoli nebezpečí zničení Vašeho serveru požárem.

Strasbourg (OVH)

Toto datacentrum bylo zpřístupněno v roce 2012 a je schopné hostovat až 50 000 serverů. Toto datacentrum je ideální pro rychlou odezvu Vašich aplikací, které využívají zákazníci v centrální a východní Evropě.

Připojení k internetu: konektivita 100 Mb/s až 10 Gb/s Lossless, dvojité zálohování konektivity

Energetický systém: datové centrum disponuje dvěma přívody vysokého napětí. Pokud jeden z nich selže, další okamžitě přebírá zátěž. V případě úplného přerušení dodávky proudu z elektrické sítě se spustí generátory, které tak zajistí normální provoz infrastruktury, bez přerušení služby.

Bezpečnost a protipožární ochrana: fyzický přístup je chráněn bezpečnostními dveřmi, osobními elektronickými kartami, čtečkami otisků prstů a dozorem ochranky. Kamery spolu se systémy detekce pohybu zaznamenají sebemenší pohyb uvnitř i vně datového centra. Systémy detekce a hašení požáru (typ Inergen) zajišťují bezpečnost infrastruktury. Tyto výkonné nástroje předcházejí jakémukoli nebezpečí zničení Vašeho počítače požárem.

Amerika

Beauharnois (OVH)

Datacentrum bylo vybudováno v roce 2012 a má celkovou kapacitu 360 000 serverů. Po jeho dokončení to bude největší datacentrum na světě. Toto datacentrum nabízí možnost umístění Vaší infrastruktury co možná nejblíže hlavním městům Severní Ameriky.

Připojení k internetu: konektivita 100 Mb/s až 10 Gb/s Lossless, dvojité zálohování konektivity

Energetický systém: datové centrum disponuje dvěma přívody vysokého napětí. Pokud jeden z nich selže, další okamžitě přebírá zátěž. V případě úplného přerušení dodávky proudu z elektrické sítě se spustí generátory, které tak zajistí normální provoz infrastruktury, bez přerušení služby.

Bezpečnost a protipožární ochrana: fyzický přístup je chráněn bezpečnostními dveřmi, osobními elektronickými kartami, čtečkami otisků prstů a dozorem ochranky. Kamery spolu se systémy detekce pohybu zaznamenají sebemenší pohyb uvnitř i vně datového centra. Systémy detekce a hašení požáru (typ Inergen) zajišťují bezpečnost infrastruktury. Tyto výkonné nástroje předcházejí jakémukoli nebezpečí zničení Vašeho počítače požárem.

© Copyright 2006–2019 Zserver s.r.o. RSS Staň se fanouškem Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH